POLSKA - ŒLĽSKIE
43-344 Bielsko-Biała (Hałcnów)
ul. Pisarska 26
tel.: +48 33 810 76 34
mobile: +48 601 508 415

www.betula.com.pl

Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała

Pestovatežská škôlka drevín a okrasných krovín BETULA bola založená v roku 1984. Priamo v krajine alebo v kontajneroch, sú pestované desiatky druhov okrasných kríkov a stromov v mnohých variantoch, mladých aj vyrastené, a to na celkovej výmere 1,09 ha.

Naša škôlka produkuje stromy a kríky ako listnaté, tak ihličnaté a to v špeciálnych kontajneroch či priamo v krajine. Špecializujeme sa na stromy vrúbžované na kmeni alebo na rôzne tvarované dreviny. Snažíme sa produkova materiál najvyššej kvality, odolný na naše klimatické podmienky a spĺňajúce požiadavky našej klientely.

Naším obžúbeným stromom je breza, ktorú ponúkame v rôznych obmenách a vežkostiach. Najmä brezu ponúkame našim zákazníkom, a to z dôvodov jej dekoračných a zdravotných vlastností.

Produkty ponúkame v maloobchodnom i vežkoobchodnom predaji, predaj od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00 av sobotu od 8:00 do 13:00.

Nevykonávame zásielkový obchod.

Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała
Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała

Betula škôlka drevín a okrasných krovín dreva Thuja Požsko Bielsko-Biała